UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE

Brza instalacija (ECHOLITE HDC-2210 DVB-C Set-Top Box)

Ovo je ključna aplikacija koja se nudi u digitalnoj televiziji, čija je svrha da se gledaocu prezentuju sadržaji koji se emituju na različitim kanalima.

Ova funkcija daje mogućnost da se deci onemogući gledanje onih programa za koje roditelji smatraju da nisu primereni za njihov uzrast.

Na SAT-TRAKT TV+ se možete priključiti pomoću Set-Top Box-a ili CA Modula u zavisnosti od tipa Vašeg TV prijemnika.