INSTALACIJA KABLOVSKOG MODEMA

Napomena: Instalaciju softwera za kablovski modem treba da uradite, samo ako ste modem priključili na računar sa USB kablom.

Uključite Vaš računar i priključite kablovski modem.

Kad operativni sistem automatski pronađe novi hardver (modem), izaberite opciju "No, not this time", i kliknite na "Next".

Izaberite opciju "Install from a list or specific location (Advanced)", i kliknite na "Next".

Izaberite opciju "Search removable media (floppy, CD-ROM...)", i kliknite na "NEXT".

Sačekajte, dok program pretraži Vaš cd.

Kliknite na "Next".

Kliknite na "Finish".