E-MAIL PODEŠAVANJA

e-mail adresa: korisničko_ime@stcable.net

korisničko ime: kombinacija slova koju ste naznačili na zahtevu za priključenje u rubrici "korisničko ime"

lozinka: ukoliko ste zaboravili svoju lozinku, obratite se Internet podršci


ulazni (IMAP) server: imap.stcable.net

ulazni (POP3) server: pop3.stcable.net

izlazni (SMTP) server: smtp.stcable.net


smtp.stcable.net server zahteva autentifikaciju, koja kao opcija mora da bude uključena u Vašem email klijentu.


POP3


IMAP


Vaš e-mail možete proveriti i putem webmail klijenta. Webmail klijent je dostupan sa stranice mojnalog